Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comThursday, February 23, 2012

Cháo giả ốc

 Cám ơn chị Từ Tuyền cho tô giả ốc - hôm nay em có nấu thêm ít cháo - ăn thật tuyệt hảo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...