Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comThursday, May 3, 2012

Chè sương sáo hột é


Do chị Diệu Châu làm đem lên cúng dường chùa tuần rồi -- Chè sương sáo hột é này ăn rất mát và hạ nhiệt, chị cho rất ít đường để các bác lớn tuổi có thể dùng được -- đây xem như gần là 1 dạng nước uống mát.  Tất cả trộn chung, nấu ít nước đường rồi hoà lại, cho ít dầu chuối và nước đá.

Sương sáo = chị dùng sương sáo gói mua từ vn - xem cách làm ở đây
Hột é = ngâm nước cho nỡ
Mũ chôm = mầu trắng - khi ngâm ra sẽ nỡ to mềm, càng ngâm càng nỡ - mũ chôm ăn rất giòn - không cần nấu chi cả, chỉ ngâm nỡ, rửa sạch bỏ những chổ cứng ăn những chổ trong giòn.
Mũ gòn =  mầu nâu - ngâm ra cũng sẽ nỡ to - trắng trong -
Bông nấm tuyết trắng khô = ngâm nỡ - giòn như nấm mèo 
Thổ tai = rong biển khô, ngâm nỡ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...