Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comSunday, March 11, 2012

Gừng ngâm chua

Lựa gừng non - có thể dùng nhánh nhỏ - lựa gừng mới thì sẽ ít cay hơn.
bào vỏ - rửa sạch - bào mõng ngang sớ - rắt muối lên (1-2 tsp cũng được tùy theo lường gừng nhiều ít đủ để làm ộp gừng - và để giúp gừng nhả bớt chất cay) ướp 20 phút gừng sẽ ra nước - mang rửa sạch muối qua 2 lần nước trong sink - bắt nồi nước trụng gừng - nếu muốn ăn gừng cay thì trụng 1 phút đổ ra, còn không thích cay thì để gừng luộc 3-5 phút hảy đổ ra rổ - rửa gừng lại với nước lạnh trong sink -- vắt ráo --
Pha nước dầm đường (tùy theo lường gừng ít nhiều mà nhắm pha nhé) = 1.5 Tbsp đường + 1 Tbsp dấm trắng + 2 Tbsp nước = khuấy tan là ngâm gừng vô - để qua 1-2 ngày là ngấu chua có thể ăn được.

Ăn với sushi hay ăn với gà luộc cũng rất hợp khẩu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...