Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comTuesday, January 17, 2012

Đồ xào cơm cháy


Ah... món này tuyệt vời nha ...... giải quyết được phần cơm nguội làm cơm khô đây!

cơm nguội, xấy khô thật khô rồi đem chiên deep fry ... cơm nỡ to giòn tan.  Để bọc kín ziplock.

Xào đồ xào thật thơm tùy theo ý thích, với nước sốt hơi sền sệt - đổ lên đĩa cơm khô.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...