Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comTuesday, February 14, 2012

Bún ốc chay

Tuyệt vời quá chị Từ Tuyền ạ - cám ơn chị nhiều.


Nấm đông cô tươi
Nấm king oyster
Rong biển soắn
Đậu hủ chiên
Gừng

Nồi nước dùng thiệt tuyệt hảo ... bí quyết khó nói!!! 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...