Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.com



Sunday, February 17, 2013

Miến măng


Hôm nay ChơnNguyệt nấu món bún măng rất là tuyệt - Được Thầy Đăng Thanh cho ít nước mang về tôi làm miếng măng thật ngon.
Cám ơn em CN.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...