Hảy sống với hạnh phúc hằng ngày ... Daily happines

ChơnNghiêm tracynt@yahoo.comFriday, August 19, 2011

Đậu Hủ Ky Tươi

ĐHK tươi tìm mua loại to bãng - bán trong tủ đá (loại frozen) ở các chợ Tầu/Việt -- giá tiền khoãng 4-5$ mỗi xấp.
Trong mỗi xấp thường thì là 1lb có 4 tờ to được gấp là đôi.
Kinh nghiệm cho thấy còn tuỳ đợt mình mua nữa. Có đợt ĐHK làm ra chả bị đen - có đợt hấp lâu cở nào chả cũng không dẽ - có đợt còn bị hôi dầu.
Nhưng cần làm chả ăn thì phải làm và hên sui hả!!!

1 xấp ĐHK làm ra 4 cây chả.  Thường thì ngoài chợ hay đi mua ở các chùa thì mình có thể mua với giá 5$/1 cây chả -- mình làm nhà thì lợi hơn, nhưng cũng khá nhiều công.  Mà làm nhà ăn thì mình lại an tâm hơn! 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...